sostEnibiLidAd

Les propietats de les microalgues els atorguen la capacitat de participar activament en la recuperació de l’equilibri mediambiental, i és que són una solució viable per a una per a aconseguir una màxima eficiència amb mínima petjada per a un ampli ventall d’indústries.

Heus aquí alguns exemples del seu impacte benèfic:

Alta taxa de creixement: Les microalgues són conegudes per la seva ràpida taxa de creixement. Poden duplicar la seva biomassa en un període de temps molt curt, sovint en qüestió d’hores o dies. Això les fa altament eficients en la producció de biomassa, proteïnes i altres compostos bioactius.

Eficiència fotosintètica: Les microalgues són altament eficients en la captura d’energia solar a través de la fotosíntesi. Això significa que poden convertir la llum solar en biomassa de manera molt efectiva, la qual cosa resulta en un rendiment molt superior al de les plantes terrestres per unitat d’àrea conreada. Les microalgues multipliquen entre 2 i 5 vegades el rendiment en producció de proteïnes per hectàrea de la soia i fins a 8 vegades el dels pèsols.

Àmplia diversitat d’espècies: Existeixen milers d’espècies de microalgues, cadascuna amb el seu conjunt únic de característiques. Això permet la selecció d’espècies específiques segons les necessitats de l’aplicació.

Cultiu controlable i versàtil: Les microalgues es poden conrear en una varietat de condicions, des d’estanys a l’aire lliure fins a reactors tancats. Això els permet adaptar-se a diferents entorns i disponibilitat de recursos. Com en un procés biotecnològic, les condicions de cultiu es poden monitorar amb gran detall. Depenent de les condicions la composició de la biomassa de les microalgues pot
variar substancialment, permetent així optimitzar el cultiu per a maximitzar la producció d’un compost d’interès.

Nutrients i recursos mínims: En comparació amb els cultius terrestres, les microalgues requereixen menys terra i aigua dolça per al seu cultiu, especialment si es conreen amb aigua salada. A més, en conrear-se en aigua, no depenen del sòl com les plantes terrestres, i, per tant, poden créixer en àrees on el sòl és de mala qualitat.

Contaminació del sòl reduïda: Pel fet que les microalgues es conreen en aigua, no tenen impacte directe en el sòl, el que pot ser benficiós per a prevenir l’erosió del sòl i la degradació. A més, per al seu cultiu no s’utilitzen pesticides.

Segrest de carboni: Les microalgues tenen la capacitat d’absorbir diòxid de carboni atmosfèric durant el seu creixement, la qual cosa pot ajudar en la mitigació del canvi climàtic.

Collita Contínua: A diferència dels cultius tradicionals, que generalment es cullen una o unes poques vegades a l’any, les microalgues poden ser collides de manera contínua. Aquesta capacitat de collita contínua pot resultar en un rendiment total més alt i redueix el risc de dependre d’una única collita anual. Això fa que les microalgues siguin més resilients als efectes adversos del clima,
fent-les una font ideal per a la seguretat alimentària.